Deliklerden Korkma Hastalığı Tripofobi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Tripofobi, bir kişinin küçük delik gruplarından korktuğu veya endişelendiği bir hastalıktır. Tripofobisi olan kişilerin, bir dizi küçük kümelenmiş delik modeline tanık olduklarında korku, tiksinti ve endişe gibi hisler yaşadıkları söylenir. Bu yüzden tripofobi nedir sorusu önemlidir ve cevaplanması gerekir.

Tripofobi semptomlarına sıklıkla küçük, düzensiz deliklerin koleksiyonlarının belirli vizyonları neden olur. Bu yazıda tripofobi, nedenleri, tedavisi ve tedavisi hakkında bilgi edineceksiniz.

Terapi, diğer fobi biçimleriyle karşı karşıya kalan kişilere yardımcı olabileceği gibi, tripofobisi olan kişilere de yardımcı olabilir. Artık online terapinin (teleterapi) bu kadar yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar sadece internet bağlantısı ile evde de terapi yapabilmektedir.

Akrofobi Nedir Kısaca? Nasıl Tedavi Edilir?

Tripofobi Nedir?

Tedavi yöntemlerine geçmeden önce tripofobi nedir sorusuna cevap aramalıyız. Tripofobi, deliklerden, topaklardan ve tekrar eden kalıplardan aşırı derecede hoşlanmama ile karakterize edilir. Bir kişi bu kalıplarla karşılaştığında kendini mutsuz hissedebilir ve tiksinti, kaşıntı, karıncalanma ve titreme gibi belirtiler gösterebilir.

Tripofobi daha şiddetli durumlarda korku, panik atak, hızlı kalp atışı ve kusmaya neden olabilir. Amerikan Psikiyatri Birliği Ruhsal Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabı (DSM-5), tripofobiyi bir akıl sağlığı sorunu olarak tanımıyor.

Bununla birlikte, birçok akıl sağlığı uzmanı tarafından bir durum olarak kabul edilmektedir ve bunu deneyimleyen herhangi biri, bunun gerçek bir korku olduğunu ve bazen çok rahatsız edici olabileceğini doğrulayabilir. Bugüne kadar, tripofobinin nedenini kesin olarak belirlemek zor olmuştur.

Psychological Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, ankete katılan kişilerin %16’sı bir dizi delik gördüklerinde, örneğin bir nilüfer tohumu kabuğu gördüklerinde korku, nefret, rahatsızlık ve tiksinti hissettiler.

Tripofobi Neden Olur?Pin

Tripofobi Neden Olur?

Tripofobi nedir sorusuna cevap verdiğimize göre nedenlerine geçebiliriz. mevcut araştırma eksikliği nedeniyle, tripofobinin kesin nedeni bilinmemektedir. Tripofobinin nilüfer tohumu kabukları, baloncuklu ambalaj, bal peteği ve meyve tohumları dahil olmak üzere birkaç farklı nedeni vardır.

Tripofobiden muzdarip insanlar genellikle güvenli ve yıkıcı ortamlar arasında ayrım yapmakta zorlanırlar. Sık sık bilinçsiz refleksler olan istemsiz tepkilerden muzdariptirler.

Tripofobik tepkiler, belirli tümsekler, desenler, görüntüler ve desenli hayvanlar tarafından da sağlanabilir.

Tripofobinin kökenlerini açıklamak için araştırmacılar, evrimsel nedenler, görsel uyaranlara doğal bir tepki, diğer bozukluklarla bağlantılar ve ilgili görsel imgelerin tehlikeli hastalıklar ve hayvanlarla ilişkileri dahil olmak üzere çeşitli teoriler önerdiler.

Tripofobikler, asimetrik yığınlar, delik kümeleri veya şekiller içeren nesneleri veya resimleri görüntülerken tiksinti veya terör gösterebilir.

Bir araştırmaya göre tripofobi, parazitlere ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı bir savunma mekanizması olarak evrimleşmiş olabilir. Tripofobikler, delikleri olan zararlı durumları veya düzensiz desenleri olan şeyleri otomatik olarak tanımlar.

Tripofobinin Belirtileri Nelerdir?

Bu tür psikolojik sorunlarla başa çıkmak için çeşitli terapötik yaklaşımlar vardır. Belirli hayvanlar ve yiyecekler veya kümelenmiş deliklerle bağlantılı şeyler gibi tetikleyicilerden kaçınmak, tripofobinin bir işareti olabilir.

Filemaphobia veya nyctophobia gibi diğer belirli fobilere benzer şekilde, tripofobi semptomları genellikle bir tetikleyiciyle temas ettikten sonra ortaya çıkar ve terlemeye, panik ataklara ve çarpıntılara neden olabilen korku ve tiksinme duygularını içerir.

Öte yandan, tripofobi ayrıca titreme, kusma, rahatsız edici hisler, kaşıntı, tüyleri diken diken ve mide bulantısı yaşayabilir.

Tripofobi, belirli kişiler için obsesif kompulsif bozukluk (OKB) , depresyon veya sorunlu uyuşturucu kullanımı gibi diğer akıl sağlığı sorunlarıyla birleşebilir. Tripofobiyi etkili bir şekilde yönetmek için, bir ruh sağlığı uzmanı tarafından eksiksiz bir değerlendirme çok önemlidir.

Çünkü tripofobi teşhis edilebilir bir rahatsızlık değildir ve kendi başına belirtileri belirsiz olabilir. Ek olarak, kesin nedenlerini saptamak, önleme ve tedavi yöntemlerini geliştirmede yararlı olabilir.

Bir akıl sağlığı uzmanı veya destek grubuyla konuşma terapisi, maruz kalma terapisi (ET), yaşam tarzı değişiklikleri, bilişsel davranışçı terapi (CBT) ve bazı durumlarda ilaçlar gibi terapi ve tedavilerin tümü olası tedavi seçenekleridir.

Genel olarak, tripofobiyi çözmek kolay bir süreç değildir ve etkilenen kişinin kararlılığını, bağlılığını ve sabrını gerektirir.

Atikifobi, Başarısızlık Korkusu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Tripofobi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tripofobi teşhis edilebilir bir hastalık değildir. Henüz tripofobi nedir merak konusuyken teşhis meselesi daha da tartışmalıdır. Çünkü şu anda Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından DSM-5’te bir akıl hastalığı olarak tanınmamaktadır. Tripofobi için özgün bir tedavi olmasa da, değişen derecelerde fobiye özgü çeşitli tedaviler vardır.

Bununla birlikte, semptomlar aşırı ve kalıcıysa, duygusal sıkıntıya ve işlevsel bozulmaya neden oluyorsa, bazı psikiyatristler, tripofobiyi belirli bir fobi olarak tanıyabilir. Tripofobi için tedaviler ve terapileri aşağıda listeledik.

Kendi Kendine Yardım Yöntemleri

Tripofobi nediri kendinize sorduysanız ilk adımı attınız demektir. Kendi kendine yardım yöntemleri, danışmanlık ve ilaçların tümü olası tedavi biçimleridir. Kendi kendine yardım terapileri, bir birey tarafından tek başına veya bir terapistle birlikte gruplar halinde kullanılabilir.

Grup terapisi birçok insan için oldukça faydalıdır. Bu yaklaşımların değişen derecelerde etkinliği vardır ve belirli fobilerin tedavisinde başarılı olabilir veya olmayabilir.

Tripofobi için Konuşma Terapisi veya CBTPin

Konuşma Terapisi veya CBT

Bilişsel-davranışçı terapi (CBT) adı verilen konuşma terapisi, fikirlerin davranışları ve duyguları nasıl etkilediğini incelemek için bir danışman veya terapistle birlikte kullanılır. Terapistler hastalarına hedef belirleme ve hedeflere ulaşmada yardımcı olur.

Bu, yanlış inançlar hakkında bir konuşma yapmaktan ve ardından davranışları değiştirmekten oluşabilir. Kişinin korkulan nesnelere karşı tepkisini azaltmak için, bunlara aşamalı olarak maruz kalmayı da gerektirebilir.

Tripofobiye katkıda bulunabilecek temel inançları ve alışkanlıkları değiştirmek için bir terapistle çalışmaya, bilişsel-davranışçı terapi denir. Bir fobiyle uğraşanlar için, bir akıl sağlığı uzmanıyla veya bir destek grubuyla genel konuşma terapisi faydalı olabilir.

Maruz Kalma Terapisi

Maruz bırakma terapisi, bir kişiyi fobi semptomlarının azalması umuduyla yavaş yavaş korktuğu şeye maruz bırakmayı içerir.

Ayrıca, bir terapist, bir hastayı yavaş yavaş fobilerine maruz bırakarak tedavi etmek için maruz bırakma terapisini kullanabilir. Maruz bırakma terapisi, en başarılı terapi türüdür. Bu tedavi şekli, hastanın korkularını yönetmesine ve tetikleyiciye nasıl tepki vereceğini değiştirmesine yardımcı olur.

İnsanlar, tripofobi günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkiliyorsa, özgüvenlerini düşürüyorsa veya onları aşırı derecede endişelendiriyorsa, fobileri yenmek için en iyi bilinen yöntem olan maruz bırakma tedavisini kullanabilirler.

Bu prosedür çok kademeli olarak gerçekleştirilir. Kişi, korktuğu şeyi zihninde canlandırarak başlayabilir, sonra korktuğu şeyin resimlerine bakabilir ve sonunda kendisini huzursuz hissettiren şeye dokunabilir veya ona yaklaşabilir.

Fobiyi tetikleyen tetikleyiciye kademeli olarak maruz kalma yoluyla, bu terapi bir psikolog yardımıyla yapılmalıdır. Gevşeme yöntemlerinin kullanılmasıyla terapist, rahatsızlık geçene kadar hastanın korkularıyla yüzleşmesine yardımcı olur.

Depresyonda Her Şeyi Kafaya Takmak

Egzersiz Temelli Gevşeme Teknikleri ve Görselleştirme Teknikleri

Tripofobi, bir kişinin küçük delik gruplarına korku, endişe, titreme, tiksinti ve panik hissederek tepki verdiği bir durumdur.

Kişinin yaşam tarzına gevşeme tekniklerinin eklenmesi, yeterli dinlenmeyi, uyumayı ve yoga, meditasyon veya farkındalıkla meşgul olmayı içerebilir.

Ayrıca, insanlar daha az kahve tüketerek ve daha fazla fiziksel egzersiz yaparak panik duygularının yoğunluğunu azaltabilirler.

Yapıcı başa çıkma stratejilerini ve genel sağlığı teşvik ederek, bu yaşam tarzı düzenlemelerinin kaygı, korku ve tiksinti içeren tripofobi semptomlarını azaltmaya yardımcı olması amaçlanmaktadır.

Öte yandan, çevrimiçi destek grupları, tetikleyicileriniz ve semptomlarınız hakkında benzer şeyler yaşayan kişilerle konuşabileceğiniz güvenli bir ortam sunar.

Çevrimiçi bir destek grubunda bireyler ayrıca, örneğin gevşeme egzersizleri ve derin nefes alma gibi, tripofobi semptomlarını hafifletmede etkili olan kişisel baş etme taktiklerini tartışabilir.

Saç Dökülmesi Neden Olur? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çözüm

Küçük delikler, desenler veya tümsek gruplarının reddi veya korkusu, tripofobi olarak bilinir. Bireyler bu tür kümelenmelere tanık olduklarında, tiksinti veya panik belirtileri gösterirler.

Bazı araştırmalara göre tetikleyici maruziyet, günlük aktivitelere müdahale edebilecek gerçek semptomlara neden oluyor.

Tripofobiniz olabileceğini düşünüyorsanız, bir psikoloğa veya doktora gitmelisiniz. Belirtilerinizi yönetmenize ve korkunuzun nedenini belirlemenize yardımcı olabilirler.

Yorum yapın

1