Adler Terapisi Nedir? Aşamaları Nelerdir?

Bu makale, Adler teorisinin uygulamasını araştırıyor. Ayrıca Adler terapisinin etkinliği, Adler terapisi nedir sorunu ve doğru terapistin nasıl bulunacağı da anlatılmaktadır.

Deliklerden Korkma Hastalığı Tripofobi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Adler Terapisi Nedir?

Adler terapisi nedir sorusuna vereceğimiz cevap bizi aydınlatacaktır. Adler terapisi, başarılı olmak ve mutlu olmak için aşağılık komplekslerinin üstesinden gelmenin ve bir aidiyet duygusu bulmanın önemini vurgular.

Psikolojiye kapsamlı bir yaklaşımdır. Bu fikir, kişisel gelişimi teşvik etmede kişiler arası ilişkilerin ve sivil katılımın değerini vurgular.

Adler ve Sigmund Freud, 1902’de birlikte çalışmaya başladılar. Ancak, bilinçdışına benzer bir ilgileri olsa da, sonunda kişiliğin doğası ve akıl sağlığı sorunlarının nedenleri konusundaki farklı görüşleri konusunda tamamen fikir ayrılığına düştüler.

Adler, fikirlerini bir doktor ve terapist olarak derinlemesine gözlemlerine dayanarak oluşturdu ve hem yurt içinde hem de yurt dışında ün kazandı.

Adler’in fikir ve tekniklerinin çoğu, çeşitli çağdaş psikolojik teorilere ve terapötik yaklaşımlara dahil edildiğinden, mirası sürekli gelişti.

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi üzerinde önemli bir etkisi oldu ve Varoluşçu Terapinin açık bir öncüsüydü.

Kişinin topluluğu ve genel olarak toplum bağlamında, Adler çalışmasının çoğunu aşağılık duygularına karşı üstünlük, cesaret kırma ve aidiyet duygusu üzerine yoğunlaştırdı.

Ayrıca Adler, aşağılık hissetmenin nevrotik davranışa yol açabileceğini, ancak aynı zamanda daha fazla çalışmak ve daha fazlasını başarmak için ilham kaynağı olabileceğini iddia ediyor.

Adler terapisi, tüm insanların birbiriyle ne kadar ilişkili olduğunu kabul edip saygı gösterirken, her hastanın benzersiz kişiliğinin gelişimini güçlü bir şekilde vurgular.

Adler Terapisinin EtkinliğiPin

Adler Terapisinin Etkinliği

Adler terapisi nedire cevap verdiğimize göre etkinliğine geçebiliriz. Adlerci düşünce, her insanı yalnızca eylemlerin, inançların ve etkilerin bir bileşiminden ziyade bir bütün olarak görür. Adler, büyümenin nerede başlayabileceğini bulmak için kişiyi bir bütün olarak incelememiz gerektiğini vurgular.

Örneğin, söz konusu kişi, yalnızca olumsuz alışkanlıklarına odaklanırsa, diğer özelliklerinin önemsiz olduğuna inanabilir. Çocuklar, tıpkı yetişkinler gibi saygı görmeleri ve takdir edilmeleri için teşvik edildiklerinde daha iyi davranırlar.

Zaman içinde ne kadar etkili olduğu ve çok çeşitli terapi biçimlerinin DNA’sının ne kadarını etkilediği göz önüne alındığında, Adlerian Tedavisini benzersiz kılan şeyin tam olarak ne olduğunu saptamak zor olacaktır.

Sorunlar, ele alınması gereken altta yatan sorunların belirtileri olarak görüldükleri için, Adlerci terapistler için daha az önemlidir . Adler’in vefatından bu yana, Adler Terapisi başarılı bir terapötik yaklaşım olarak daha fazla saygı ve kabul gördü.

Bir araştırmaya göre, bir Adlerci grup danışmanlığı müdahalesi, üniversite öğrencilerinin kendilerini daha özgün hissetmelerine yardımcı oldu. Araştırmaya göre, Adler’in en önemli teorilerinden bazılarının temelleri nörolojik olabilir.

Akrofobi Nedir Kısaca? Nasıl Tedavi Edilir?

Adler Terapisinin Aşamaları

Adler Terapisinin temel ilkelerinden biri, bireysel davranışları incelerken, danışanın çevresine ve topluma uyum sağlama duygusunun dikkate alınması gerektiğidir.

Belirli durumlarda bu, doğum sırasına ve bir kişinin ailedeki yerinin kişilik gelişimini nasıl etkilediğine ve gelecekte başkalarıyla nasıl etkileşime gireceğine kadar uzanır.

Bu terapistle, iyimser ve geleceğe odaklanan teşvik ve danışmanlığa ihtiyaç duyanlara yardım etmeye odaklanır.

Adler tedavisinin aşamaları aşağıdaki gibidir:

Bağ kurmak

Katılım, hasta ve terapist arasındaki bağın güçlendirilmesini gerektirir. Bu terapist, teşvik edici, kibar ve destekleyici olduğu için işbirlikçi bir ilişkiyi teşvik eder.

Analiz

Adler terapisinin odak noktası doğum sırasının ve erken anıların etkisi olsa da, terapist ayrıca hastanın aile dinamiklerini, önemli geçmiş deneyimlerini ve farklı düşünce kalıplarının doğasını ve nedenlerini anlamaya çalışabilir.

Netlik

Hasta hakkında ek bilgi edindikten sonra içgörü, hastanın neden belirli bir şekilde davrandığını belirlemeyi ve hastanın durumuna ilişkin yeni bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olmayı gerektirir.

Terapist, hastanın geçmişinin bugünü nasıl etkilediğini ve neyin işlevsiz veya zararlı davranışlarla sonuçlanabileceğini açıklayabilir.

Atikifobi, Başarısızlık Korkusu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Yeniden konumlandırma

Terapist, daha uyarlanabilir ve esnek düşünmeyi teşvik etmek ve seanslar sırasında kazanılan taze iç görüleri pekiştirmek için, hastaya yeni düşünme biçimleri ve dış terapiyi kullanmak için aktif stratejiler geliştirmesinde yardımcı olur.

Hastaların amaçladıkları hedeflere ulaşmada daha başarılı olmaları için, genellikle başarıyı engelleyen tutumları, inançları ve yaşam tarzı kararlarını yeniden çerçevelendirmeye odaklanır.

Adler Terapisinin AşamalarıPin

Terapist

Arzu ettiğiniz terapi türünde uzmanlaşmış veya eğitim almış nitelikli bir terapist bulun. Uzmanlık, erişilebilirlik ve maliyete göre bir terapist arayabilirsiniz. Terapistin kişiliği, terapistin profili ve tanıtım filmleri aracılığıyla ortaya çıkar.

Hayatın neresinde olursanız olun veya nasıl hissederseniz hissedin, ister akıl hastalığınız olsun ister yardım arıyor olun, terapi size yardımcı olabilir. Ne yazık ki, ruh sağlığı hizmeti almak maliyetli olabilir ve SGK kapsamı dışında kalabilir.

Yakınınızda Bir Terapist Bulma

Yüz yüze terapi almaya karar verirseniz ve yakınınızda bir terapist istiyorsanız, aramaya çevrimiçi olarak başlamalısınız. İnternette hızlı bir arama yapabilir veya şehriniz veya bölgeniz için sertifikalı Adler terapist listelerinin bulunduğu dizinleri ziyaret edebilirsiniz.

Kırsal veya uzak bölgelerde bir terapist bulmak zor olabileceğinden, bunun yalnızca kentsel bir bölgede yaşıyorsanız işe yarayabileceğini unutmayın. Bu gibi durumlarda online terapiye başvurabilirsiniz.

Terapistle konuştuğunuzda, Alderian terapisini ve bu tür terapide gösterilen teknikleri sağlayıp sağlayamayacaklarını konuşun.

Çözüm

Herhangi bir psikolojik durum veya akıl hastalığı, kanıta dayalı Adler terapisi kullanılarak başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

İlgili kişilerin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet ediyorsa, Adler terapisi oyun terapisi, sanat terapisi ve kültürel açıdan duyarlı danışmanlık gibi diğer terapötik yöntemlerle birleştirilebilir.

Adlerci terapistler, tüm öğrenciler arasında bir topluluk duygusu ve saygı geliştirmek için sıklıkla klinikler, hastaneler, okullar, işletmeler ve diğer kamusal alanlar gibi eğitim kurumlarında çalışırlar.

Yorum yapın